Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wolontariuszy jest najwyższym priorytetem i jest głęboko analizowane dla każdej lokalizacji. 

Każdy projekt realizowany poza Polską podlega aprobacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w aspekcie bezpieczeństwa osobistego. MSZ oraz Ambasady RP i UE wspierają nas również konsularnie i logistycznie.

Nad kondycją wolontariuszy czuwa lekarz, obecny w miejscu wdrażania projektu.

Przed wyjazdem z Polski każdy wolontariusz przechodzi badanie medyczne i szkolenie z procedur bezpieczeństwa. Otrzymuje również wprowadzenie w kulturę kraju (regionu) implementacji projektu.

Koordynatorzy są przygotowani do pracy w krajach rozwijających się.