Etiopia, 2011

Elektryfikacja kliniki przez montaż systemu zasilanego panelami fotowoltaicznymi. Pierwszy etap.

lokalizacja: góry Arba Gugu, centralna Etiopia

zadanie: instalacja systemu fotowoltaicznego pokrywającego całkowite zapotrzebowanie kliniki na energię elektryczną

wdrożenie: 5 dni, listopad 2011

beneficjenci: ok. 10 000 pacjentów (mieszkańcy obszaru podlegającego klinice)

uwaga: przed naszą interwencją placówka przeprowadzała złożone procedury medyczne (m.in. porody z komplikacjami) przy bardzo ograniczonym dostępie do energii elektrycznej. Misja posiada generator, ale ze względu na lokalizację miała duże trudności z zaopatrzeniem w paliwo.

Partnerzy projektu:

 

Zobacz na mapie